Wymaga się, aby katecheza kierowana była do człowieka dorosłego, do jego kontekstu kulturowego, potrzeb ludzkich i religijnych, oczekiwań, doświadczeń wiary, tkwiących w nim możliwości, wykonywanego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu małżeńskiego czy wolnego (KD 56).

 1. Osoby nieochrzczone w Kościele Katolickim
  1. Odrzucający Boga
  2. Obojętni na Boga
  3. Poszukujący Boga
 2. Ochrzczeni w Kościele katolickim

W szczególny sposób katecheza dorosłych skierowana jest do osób ochrzczonych, i to zarówno, do tych którzy żyją głęboko wyznawaną wiarą, jak i do tych, którzy mają braki w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego, czy też nie pogłębiają z różnych przyczyn swojej wiary (por. DOK 172).

 1. Osoby mające braki w procesie chrześcijańskiego wtajemniczenia
  • osoby tylko ochrzczone, które nie przyjęły kolejnych sakramentów
  • osoby, które przyjęły pierwszą Komunię Świętą, a nie przyjęły sakramentu bierzmowania.
  • osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, lecz nie żyją w łasce tego sakramentu.
 2. Wierzący, którzy oddalili się od wiary
 3. Osoby, które nie pogłębiają wyznawanej wiary
 4. Wierzący, którzy pragną pogłębienia