Posłani by głosić...

Hasło

 

 

Baner

  ______Boże_Narodzenie.jpg____

 

Narodziny Boga i narodziny człowieka

 

Bóg umiłował świat i Syna swego Jednorodzonego dał, aby świat został przez Niego zbawiony. Chrystus nie wstydzi się nazywać nas braćmi swoimi.
On przyszedł, aby nam ogłosić, że Bóg jest naszym Ojcem (por. J 3,16; Hbr 2,11-12).

W Jezusie Bóg zamieszkał pośród ludzi: On stał się prawdziwym człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Dlatego jest Emmanuelem – Bogiem z nami. Jednorodzony Syn Ojca doświadczał naszych uczuć i emocji; doznał radości miłości i smutku zdrady; dzielił nasze niepokoje i obawy, nasze cierpienia i upokorzenia, naszą wiedzę i niewiedzę, naszą satysfakcję w odkrywaniu mądrości i nasz lęk wobec śmierci.

Aby przyjść na świat, rodząc się jako dziecko, Bóg potrzebował Maryi. Dzisiaj Bóg potrzebuje  nas, aby Jego imię było głoszone i poznane w świecie, aby zatroszczyć się o najsłabszych, aby zaprowadzać swój pokój i sprawiedliwość, aby wprowadzać relacje dialogu między ludźmi.

Bardzo dziękujemy wszystkim Katechistom oraz Kandydatom na katechistów za włączenie się w dzieło katechezy dorosłych i wszelkie zaangażowanie
w ewangelizację. Dane nam zostało żyć w czasach pięknych i trudnych, zarówno dla świata jak i Kościoła. Jednak pomimo przeszkód i niepokojów, Pan przychodzi, aby nas wspierać i nawrócić nasze serca ku miłości braterskiej, która nie ma granic.

Wdzięczni za dar życia, wiary, Kościoła i świata – mówimy Temu, który nas miłuje, naszemu Bogu i Bratu: Kiedyś zstąpiłeś z nieba i przyszedłeś do nas, Panie, aby na zawsze pozostać z nami, teraz my czekamy na Ciebie na ziemi i wołamy: Przyjdź, Panie Jezu!”.

Życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2023!

 

Zapisy do Szkoły Katechistów

znajdują się w zakładce ZAPISY

_________

Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej została erygowana 15 maja 2010 r. przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Celem Szkoły jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych w parafiach. Szkoła działa we współpracy z Wydziałem Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Poznaniu.
Formacja w Szkole Katechistów obejmuje formację podstawową i permanentną (stałą) katechistów. Odbywa się ona w ramach wyznaczonych spotkań, rekolekcji i stażu odbywanego przez kandydatów w parafiach.

Formacja podstawowa z jednej strony dąży do pogłębienie formacji duchowej  w oparciu o systematyczną pracę nad sobą
i pogłębienie ducha apostolskiego oraz wprowadzanie i pogłębienie podstawowych prawd wiary Kościoła katolickiego. Z drugiej strony wprowadza katechistów w metodę pracy z dorosłymi (metodykę katechezy dorosłych).

Formacja permanentna katechistów dokonuje się w ramach spotkań pogłębiających poszczególne zagadnienia szczegółowe.

 ____________________

 Mapa posługi katechistów w diecezji poznańskiej

3.jpg

 

 

2.jpg