Terminy zjazdów

Rekolekcje 02-04.12.2016

14 stycznia
18 luty
4, 18 marca
22 kwietnia
6, 27 maja
10 czerwca

Terminy zjazdów dla wszystkich roczników i absolwentów znajdują się w zakładce plany zajęć.

Daty zjazdów, plany zajęć i wymagania

DATY ZJAZDÓW 2017/2018

23.09.2017

Rocznik 2016/2017

ABSOLWENCI
/rok otrzymania misji 2014-2016/

30.09.2017

Rocznik 2017/2018

ABSOLWENCI
/rok otrzymania misji 2011-2013/

14.10.2017

Rocznik 2017/2018

Rocznik 2016/2017

28.10.2017

ABSOLWENCI
/rok otrzymania misji 2011-2013/

ABSOLWENCI
/rok otrzymania misji 2014-2016/

04.11.2017

Rocznik 2017/2018

Rocznik 2016/2017

18.11.2017

Rocznik 2017/2018

 

08-10.12.2017 Rekolekcje rocznik 2017/2018

02.12.2017 (sobota) Katedra 10.00 WRĘCZENIE I PONOWIENIE MISJI

13.01.2018

Rocznik 2017/2018

 

27.01.2018

Rocznik 2017/2018

 

10.02.2018

Rocznik 2017/2018

 

23-25.02.2018

REKOLEKCJE ABSOLWENCI

10.03.2018

Rocznik 2017/2018

 

23-25. 03.2018

REKOLEKCJE ABSOLWENCI

07.04.2018

Rocznik 2017/2018

ABSOLWENCI
/rok otrzymania misji 2014-2016/

20-22.04.2018

REKOLEKCJE ABSOLWENCI

12.05.2018

Rocznik 2017/2018

ABSOLWENCI
/rok otrzymania misji 2011-2013/

26.05.2018

Rocznik 2017/2018

ABSOLWENCI
/rok otrzymania misji 2014-2016/

09.06.2018

Rocznik 2017/2018

ABSOLWENCI
/rok otrzymania misji 2011-2013/

 

 

PLANY ABSOLWENCI

Rocznik otrzymania misji 2014 - 2016

So1

10.00-11.00

So2

11.15-12.15

So3

12.30-13.30

So4

14.00-15.00

So5

15.15-16.15

27.05.2017

17.06.2017

Msza św.

Ks. dr Dawid Stelmach

"Współczesne wyzwania nauki społecznej Kościoła"

 

Rocznik otrzymania misji 2011 - 2013

So1

10.00-11.00

So2

11.15-12.15

So3

12.30-13.30

So4

14.00-15.00

So5

15.15-16.15

06.05.2017

10.06.2017

Ks. dr Szymon Stułkowski Msza św.

dr Piotr Kuśmider

„Współczesna pomoc bezdomnym w duchu św. Brata Alberta”

 

 

 Aktualizacja 12.02.2017r.

 ROCZNIK 2016/2017
 

So1

10.00-11.00

So2

11.15-12.15

So3

12.30-13.30

So4

14.00-15.00

So5

15.15-16.15

1 X FPK (AWP) Msza św. TD FDB FDB
22 X TD Msza św. FDB FDB FDB
05 XI TD Msza św. FDM FDM FPK
26 XI FDM/zmiana/
Msza św. FDB FDB FDB
02-04. 12. 16. REKOLEKCJE
14 I FDB/zmiana/
Msza św. FDM FDM FDM
18 II FPK (WP) Msza św. FPK FDM FDM
4 III FPK (WP) Msza św. FDM FDM FDM
18 III FPK (AWP) Msza św. TD FDM FDM
22 IV TP Msza św. FDB FDB TP
6 V TP Msza św. FPK (AWP) Wprowadzenie warsztaty
27 V TP Msza św. Warsztaty
10 VI FPK (AWP) Msza św. Prawo kanoniczne
TD Formacja duchowa ks. prof. Jacek Hadryś
TP Formacja pastoralna dr Jolanta Kurosz
FDB Formacja dogmatyczno–biblijna ks. dr Jacek Zjawin
FDM Formacja dogmatyczno-moralna ks. dr Adam Sikora

FPK Formacja pedagogiczno-katechetyczna

mgr Danuta Jackowiak – Wprowadzenie do prowadzenia katechez, koordynator warsztatów

dr Anna Wieradzka-Pilarczyk - Wprowadzenie do psychologii człowieka dorosłego

mgr lic Wiktor Plust - Emisja głosu